System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 8)

Przykłady

Zakupy towaru

Zakup telewizora (lub komputera), cena netto: 1000zł

Stary system podatkowy Nowy system podatkowy
Cena netto + 23% VAT: 1000zł + 230zł VATCena brutto: 1230złVAT odprowadzony lub zbilansowany przez Przedsiębiorcę. Cenna netto + 10%: 1000zł +100złCena brutto: 1100zł1.      Przy płatności kartą podatek pobrany i automatycznie przekazany przez Bank2.      Przy płatności gotówka przedsiębiorca ujmuje podatek w rozliczeniu miesięcznym

Zakup usługi

Usługa transportowa (lub hotelowa), cena netto: 1000zł

Stary system podatkowy Nowy system podatkowy
Cena netto + 8% VAT: 1000zł + 80zł VATCena brutto: 1080złVAT odprowadzony lub zbilansowany przez Przedsiębiorcę. Cena netto + 10%: 1000zł +100złCena brutto: 1100zł1.      Przy płatności kartą podatek pobrany i automatycznie przekazany przez Bank2.      Przy płatności gotówka przedsiębiorca rozlicza podatek w cyklu miesięcznym

Wynagrodzenie

Wypłata wynagrodzenie (pensja minimalna): 1600zł brutto

Stary system podatkowy Nowy system podatkowy
1600zł brutto:219zł– ZUS117zł – OFE124zł – NFZ75zł – zaliczka na podatek PITPensja netto (na rękę): 1181 zł  1600zł brutto:160zł – podatek 10% od transakcjiPensja netto (na rękę): 1440zł – ponad 21% wzrost dochodów, bez zwiększania kosztów po stronie pracodawców

Zakup ubezpieczenia

Usługa OC: 500zł

Stary system podatkowy Nowy system podatkowy
Cena netto + 0% VAT: 500zł + 0zł VATCena brutto: 500zł  Cena netto + 10%: 500zł +50złCena brutto: 550zł1.      Przy płatności kartą podatek pobrany i automatycznie przekazany przez Bank2.      Przy płatności gotówka przedsiębiorca rozlicza podatek w cyklu miesięcznym

Zakup paliwa

Koszt 1 Litra ON: 5,28zł

Stary system podatkowy Nowy system podatkowy
obliczenia_2Cena netto: 2,63zł (ropa + rafineria + dystrybucja)Podatki: 2,65zł, czyli ponad 50%Cena brutto: 5,28zł Cena netto: 2,63zł (ropa + rafineria + dystrybucja)

Podatek 10%: 0,26zł,

Cena brutto: 2,91zł

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

  1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
  2. Diagnoza
  3. Cel
  4. Oczekiwane efekty
  5. Przyjęte założenia
  6. Sposób osiągnięcia celów
  7. Analiza SWOT rozwiązania
  8. Przykłady
  9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści