System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 7)

Analiza SWOT rozwiązania

Mocne strony

1.      Ogromne zmniejszenie biurokracji i pełne zautomatyzowanie pobierania podatku. Tylko w przypadku obrotu gotówkowego sprzedawca miałby obowiązek naliczyć podatek i odprowadzić go za kupującego. Dokładnie tak, jak jest to teraz realizowane za pomocą paragonów.

2.      Ogromne zmniejszenie kosztów pracy i zmniejszenie bezrobocia – likwidacja składek ZUS, czyli usunięcie klina podatkowego, który odpowiedzialny jest za wysokie bezrobocie (bardzo duże koszty zatrudnienia ludzi)

3.      Ogromne uproszczenie dla drobnych przedsiębiorców – brak konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (!!!), ponieważ podatek nie jest pobierany od zysku! A więc nie mają znaczenia przychody i koszty. Jedynie na własne potrzeby książka przychodów i rozchodów może być prowadzona lub na potrzeby uzyskania kredytu.

4.      Ogromne uproszenie dla obywateli i przedsiębiorców – brak konieczności rozliczania się z VAT, PIT, PCC itp.

5.      Zmniejszone koszty codziennych zakupów – z 23% (VAT) do 10% – podatek od transakcji (z wyjątkiem artykułów objętych aktualnie niższymi stawkami VAT)

6.      Brak możliwości wyłudzenia zwrotu podatku, ponieważ podatek naliczany jest od każdej transakcji i płacony jest przez wszystkich bez wyjątku (obywatele i firmy)

7.      Podatek pobierany bezpośrednio od kupującego. W chwili obecnej podatek VAT jest odprowadzany przez sprzedawcę.

8.      Przedsiębiorcy dążyli by do minimalizacji pośredników, gdyż każda dodatkowa transakcja (pośrednik) generowałaby dodatkowe koszty.

9.      Opłacałoby się w Polsce produkować, a nie tylko być pośrednikiem handlującym gotowymi produktami.

10.   Rolnicy, tak jak firmy produkcyjne płaciły by jedynie podatek związany z zakupem surowców/materiałów

11.   Ograniczone by zostały wszystkie transakcje spekulacyjne (przestałyby być opłacalne)

Słabe strony

1.      Możliwy wzrost cen na niektóre artykuły (np. spożywcze) – objęte niższą stawką VAT (jest ich bardzo mało)

2.      Konieczność dostosowania systemów bankowych i kas fiskalnych

3.      Opodatkowanie usług finansowych, zdrowotnych, prawnych, edukacyjnych (w tym momencie są zwolnione z podatku VAT)

4.      Zwiększenie cen towarów, których dystrybucja realizowana jest przez dużą ilość pośredników, gdyż oprócz marży, również podatek naliczany od każdej transakcji wpływałby na zwiększenie poziomu ceny.

5.      Chwilowe zwiększenie bezrobocia przez osoby zwalniane z Urzędów Skarbowych

6.      Możliwy upadek lub zmniejszenie dochodów przez części biur rachunkowych oraz doradców podatkowych, gdyż prowadzenie rachunkowości przez nie będzie obligatoryjne – podatek nie zależy od zysku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse

1.      Napływ zagranicznego kapitału zachęconego bardzo niskim poziomem podatku oraz jego transparentnością i prostotą.

Zagrożenia

1.      Brak zgody Unii Europejskiej na wprowadzenie nowego systemu podatkowego

2.      Trudność lub całkowity brak możliwości dostosowania przepisów do prawa unijnego

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

  1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
  2. Diagnoza
  3. Cel
  4. Oczekiwane efekty
  5. Przyjęte założenia
  6. Sposób osiągnięcia celów
  7. Analiza SWOT rozwiązania
  8. Przykłady
  9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści