System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 6)

Sposób osiągnięcia celów

 1. Zniesienie wszystkich aktualnie obowiązujących podatków
 2. Wprowadzenie jednego podatku automatycznie pobieranego przez banki podczas „wyjścia” (wypłaty) pieniędzy z konta obywatela/firmy.

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

 1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
 2. Diagnoza
 3. Cel
 4. Oczekiwane efekty
 5. Przyjęte założenia
 6. Sposób osiągnięcia celów
 7. Analiza SWOT rozwiązania
 8. Przykłady
 9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści