System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 4)

Oczekiwane efekty

Zapewne wielu z Państwa czytając cel główny, pomyślało w jednej chwili, że jest to utopia! Tak działającego systemu podatkowego nie da się przecież nawet opisać sensownie za pomocą ustawy, a co dopiero wdrożyć i zapewnić efektywne działanie! Czy aby na pewno? Otóż odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca. Okazuje się bowiem, że przykładem takiego podatku jest obowiązujący w Polsce tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych! Od razu pragnę nadmienić, że wcale nie jestem jego zwolennikiem, a moim celem jest tylko zasygnalizowanie, że taki podatek w Polsce jest, działa i to w dokładnie taki sposób jaki definiuje to, postawiony przez nas cel główny. Podatek w przypadku zysku z lokat jest automatycznie naliczany i pobierany w momencie kiedy odsetki z lokaty są deponowane na naszym koncie oszczędnościowym w banku.

Pobieranie podatku w przytoczonym przykładzie jest dla nas transparentne. Jedynym śladem jest ujemna kwota na rachunku symbolizująca pobranie 19% kapitału z wypracowanego zysku. Cała operacja jest realizowana automatycznie, a podatnicy nie muszą wypełniać PITów i deklaracji, nie muszą wysyłać ich przez Internet i nie muszą przetrzymywać teczek dokumentów papierowych przez okres min. 5 lat. Co więcej do obsługi tego podatku nie trzeba angażować armii urzędników, a fundusze przesyłane są na konta Ministerstwa Finansów w regularnych odstępach czasu (np. raz w miesiącu).

Jednak system podatkowy, który miałby podobny mechanizm działania, powinien przynieść znacznie więcej pozytywnych efektów. Głównym i podstawowym efektem powinien być znaczący spadek bezrobocia dzięki zniesieniu składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, które w chwili obecnej drastycznie zwiększają koszty pracy. Minimalizacja poziomu bezrobocia powinno być najważniejszym celem każdego rządu, gdyż tylko nowe miejsca pracy mogą przyczynić się do stałego i dynamicznego wzrostu gospodarczego.

Diametralna zmiana organizacji poboru podatku powinna przede wszystkim pozytywnie wpłynąć na polskie przedsiębiorstwa. Dzisiaj większość przedsiębiorców zmuszona jest prowadzić rachunkowość, odnotowywać przychody i koszty, bilansować zyski i straty, a wszystko to tylko po to, aby wyliczyć podatek! Jeśli zlikwidujemy podatek naliczany od dochodu, to prowadzenie rachunkowości nie ma racji bytu! Może to zbyt daleko idące uproszczenie, ale dla drobnych (mikro) przedsiębiorców, których w Polsce jest bardzo wielu, to mogło by być znaczne uproszczenie, gdyby nie byli zobligowani prowadzić KPiR. Przedsiębiorstwa starające się np. o kredyt, będą mogły pokazać historię swojego konta bankowego w celu jego uzyskania, ponieważ bank będzie w stanie przeanalizować kondycję firmy np. na podstawie dokonywanych transakcji. Zlikwidowanie podatku VAT po pierwsze odciąży końcowego kupującego, po drugie zniesie konieczność jego naliczania przez firmy i po trzecie wyeliminuje możliwość jego wyłudzeń.

Innowacyjny system podatkowy powinien również zwiększać konkurencyjność i potencjał polskich firm oraz przyczynić się do przyciągnięcia zagranicznego kapitału, ponieważ nic tak nie przyciąga kapitału jak niskie, przejrzyste i przewidywalne podatki. O tym wie każdy kto choć trochę interesuje się makroekonomią. Oprócz tego system podatkowy powinien dawać możliwość efektywnego nim zarządzania. Efektywny, to taki który daje dobre wyniki oraz jest elastyczny i można go szybko dostosowywać do aktualnych potrzeb. Podwyżki oraz obniżki podatków powinny być możliwe – w zależności od potrzeb – z miesiąca na miesiąc. Efektywny to również taki, który zmniejsza biurokrację i nie jest kosztowny oraz umożliwia zbilansowanie wydatków państwa. W budżecie na rok 2015 zostało zaplanowanych prawie 350 mld złotych.

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

  1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
  2. Diagnoza
  3. Cel
  4. Oczekiwane efekty
  5. Przyjęte założenia
  6. Sposób osiągnięcia celów
  7. Analiza SWOT rozwiązania
  8. Przykłady
  9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści