System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 3)

Cel

Podstawowy celem powinno być maksymalne uproszczenie systemu podatkowego w Polsce i likwidacja biurokracji skarbowej. Pozostałymi celami powinno być:

 • Zmniejszenie bezrobocia, poprzez zdecydowane zredukowanie kosztów pracy
 • Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

 1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
 2. Diagnoza
 3. Cel
 4. Oczekiwane efekty
 5. Przyjęte założenia
 6. Sposób osiągnięcia celów
 7. Analiza SWOT rozwiązania
 8. Przykłady
 9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści