System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana! (page 2)

Diagnoza

Nie trzeba być ekonomistą, żeby dojść do wniosku, że aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce – delikatnie mówiąc – jest nieefektywny. Dzieje się tak, ponieważ ordynacja podatkowa, która nota bene spisana jest na 344[1](!!!) stronach, to nieudolna próba dosztukowania do zapisów z głębokiego PRLu zapisów podatkowych wytworzonych na potrzeby III RP. Efekt jest taki, że prawo jest tak skomplikowane i niejasne, że urzędy skarbowe muszą wydawać interpretacje, dopiero na podstawie których podatnicy mają pewność co jest dozwolone, a co zabronione! Ale to oczywiście nie wszystko, gdyż każdy podatnik w przypadku wątpliwości powinien wystąpić o indywidualną interpretację, ponieważ w polskim prawie nie ma precedensów i nie można powołać się na już wydane przez urzędy podatkowe interpretacje.

Przez 25 lat wolnej Polski kolejne rządy potrafiły tylko doklejać kolejne łaty na sukno, które niestety coraz bardziej się rwało. W chwili obecnej jesteśmy przeddzień sytuacji, gdzie nieustanne życie „na kredyt” doprowadzi do sytuacji takiej, jaką przeżyły Grecja czy Irlandia. Każda polska rodzina, która przez ostanie 25 lat żyła by „na kredyt” już dawno siedziała by w więzieniu lub koczowała pod mostem, a państwo polskie podobno ma się dobrze i jest w świetnej kondycji! Jestem przekonany, że oprócz nieudolności rządzących, winę za obecną sytuację ponosi skomplikowany system podatkowy. Czy naprawdę musimy umieć wypełniać prawie 40 (słownie: czterdzieści) różnych deklaracji samego podatku PIT[2]? Do tego jeszcze dochodzi: VAT, CIT, PCC, parapodatki (składki na ZUS), podatek akcyzowy, cła, podatek od najmu, tzw. podatek Belki, od gier, od…. No właśnie co jeszcze??? W sumie w Polsce jest 13 różnego rodzaju podatków[1] (danin), które trzeba płacić. Do tego wszystkiego jest on niezwykle kosztowny, ponieważ wg wyliczeń Fundacji Republikańskiej koszty poboru podatków to kwota rzędu 3,3[2] mld zł, czyli 1,54% wszystkich zebranych podatków.

obliczenia_1

[1] Źródło: http://prawo.legeo.pl/prawo/ordynacja-podatkowa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r/

[2] Źródło: http://www.egospodarka.pl/97480,Polski-system-podatkowy-jest-zly-i-drogi,1,20,2.html

Oprócz tego system podatkowy jest uciążliwy, ponieważ generuje bardzo duże obciążenia i czasochłonność dla obywateli, ale w szczególności dla właścicieli firm. To oczywiście ma wpływ na jego efektywność, a raczej jej brak. Będąc z wykształecenia informatykiem zadaję sobie pytanie, jak to możliwe, że w XXI w. w erze super komputerów, lotów w kosmos itp. ludzie muszą wypełniać ręcznie deklaracje podatkowe – toż to istne średniowiecze!

Wcale lepiej sytuacja nie wygląda jeśli chodzi o ściągalność podatków w szczególności od zagranicznych firmy, które wyprowadzają zyski z Polski do rajów podatkowych i w ostatecznym rozrachunku nie płacą w naszym kraju podatków. Jedną z najgorszych wad systemu jest jego podatność na wyłudzenia. Oczywiście mam tu na mysli podatek VAT, gdzie na wielomilionowych aferach Skarb Państwa traci co roku ogromne pieniądze. Kolejną jest jego podatność na korupcję, ponieważ praktycznie wszystko zależy od decyzji urzędnika, który mając dowolność interpretacji ordynacji podatkowej może doprowadzić nawet najlepszą firmę do bankructwa (np. Optimus i spraw p. Kluski lub bohaterowie filmu „Układ zamknięty”). Przytaczając tyle argumentów, chyba każdy zdrowo-rozsądkowo myślący obywatel dojdzie do wniosku że system podatkowy w Polsce działa fatalnie, jest zacofany i niezoptymalizowany, a także przyczynia się do hamowania rozwoju gospodarczego, ponieważ nadmierne opodatkowanie pracy jest przyczyną bardzo wysokiego bezrobocia, które w styczniu 2014r. sięgnęło już 14%.

Na koniec diagnozy – przykład absurdalnych przepisów: różne stawki podatku VAT (5%, 8% lub 23%) na pieczywa i wyroby ciastkarskie: Od 1 stycznia 2011 r. do pieczywa i wyrobów ciastkarskich zastosowanie mają trzy różne stawki podatku od towarów i usług, tj. 5, 8 i 23 procent. Problem jednak pojawia się w przypadku dopasowania danego produktu do właściwej klasyfikacji statystycznej. Kłopotliwe są również ograniczenia jakie zawarto w ustawie o VAT dotyczące terminu przydatności do spożycia powyższych wyrobów. Stawką 5% VAT opodatkowane są podstawowe produkty piekarnicze, tj. pieczywo świeże, czyli różnego rodzaju bułki, chleb, itd. pod warunkiem, że minimalna data trwałości lub termin przydatności do spożycia (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami), nie przekraczają 14 dni. Zastosowanie obniżonej stawki jest wyłącznie uzależnione od daty trwałości lub terminu przydatności wyrobu do spożycia. Z kolei trwałość czy przydatność wyrobu do spożycia nie stanowią warunku klasyfikacji pieczywa świeżego. Niektóre jednak rodzaje pieczywa nie będą klasyfikowane jako pieczywo świeże, a będą klasyfikowane jako wyroby ciastkarskie. Produkty o większej zawartości cukru w masie produktu np. pączek – wyrób ciastkarski będzie już opodatkowany wyższą 8% stawką VAT. Kolejnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest minimalna data trwałości lub termin przydatności produktu nieprzekraczający 14 dni. Zwykle podstawowe pieczywo codziennego spożycia spełnia ten warunek. Jeżeli w obu ww. przypadkach, nie będzie spełniony warunek trwałości wyrobu – data przydatności do spożycia, to należy zastosować stawkę podstawową 23%.

Jasno widać z przeprowadzonej diagnozy, że nie da się już nic załatać w aktualnym systemie podatkowym, ani nic naprawić. Jest on skazany na „zaoranie” i napisanie wszystkiego od nowa. Jeśli miałoby nastąpić wprowadzenie całkowicie nowego systemu podatkowego, to należałoby określić podstawowy cel jaki powinien zostać osiągnięty, oraz zdefiniować założenia zgodnie z którymi powinna działać nowa ordynacja podatkowa.

[1] Źródło: http://www.egospodarka.pl/97480,Polski-system-podatkowy-jest-zly-i-drogi,1,20,2.html

[2] Źródło: http://cafr.pl/wp-content/blogs.dir/4/files/filebase/2013.07.25%20KJA%20Administracja%20podatkowa%20w%20Polsce%20-%20analiza%20korekta%20MTR%20%281%29.pdf

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

  1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
  2. Diagnoza
  3. Cel
  4. Oczekiwane efekty
  5. Przyjęte założenia
  6. Sposób osiągnięcia celów
  7. Analiza SWOT rozwiązania
  8. Przykłady
  9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści