System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

 1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
 2. Diagnoza
 3. Cel
 4. Oczekiwane efekty
 5. Przyjęte założenia
 6. Sposób osiągnięcia celów
 7. Analiza SWOT rozwiązania
 8. Przykłady
 9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści

Wstęp

Korzystając z okazji, że niniejsza analiza została popełniona w związku z uczestnictwem w seminariach organizowanych przez Insytut Wolności, chciałbym z dużego dystansu pokazać moje subiektywne spojrzenie na kwestię podatków w Polsce. Zapewne analiza posiada wiele wad i być może błędnych założeń, ale nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi…

Zacznę zatem od krótkiej diagnozy problemu, następnie postaram się zdefiniować podstawowy cel wprowadzenia zmian w systemie podatkowym oraz oczekiwane efekty jakie powinny przynieść zmiany. Realizacja zmian będzie wymagała określenia pewnych założeń, które będą stanowiły podstawy działania nowoczesnego systemu podatkowego. Na koniec przeprowadzę analizę SWOT rozwiązania oraz zaprezentuję kilka przykładów pokazujących różnice między obecnym, a nowym podejściem do podatków. Zgodnie z najlepszymi praktykami dochowam wszelkich starań, aby wszystkie zebrane w dokumencie dane oraz informacje miały swoje potwierdzenie w źródłach.

"System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!" table of contents

 1. System podatkowy w Polsce – kosmetyka już nie wystarczy. Potrzebna jest gruntowna i nowoczesna zmiana!
 2. Diagnoza
 3. Cel
 4. Oczekiwane efekty
 5. Przyjęte założenia
 6. Sposób osiągnięcia celów
 7. Analiza SWOT rozwiązania
 8. Przykłady
 9. Podsumowanie - wizualizacja korzyści